190927 Hrebienok – Priečne sedlo


Hrebienok – Zamkovskeho chata – Téryho chata – Priečne sedlo – Zbojnícka chata – Hrebienok

Fotky