170928 Bielovodská dolina – Polský hreben – Starý Smokovec


Lysá Polana – Bielovodská dolina – Zamrznuté Pleso – Polský hreben – Dlhé Pleso – Velické Pleso – Slezský Dom – Starý Smokovec

Fotky