120929 Roháče, Baníkov


Ťatliakova chata – Smutná dolina – Tri kopy – Hrubá kopa – Baníkov – Spálená dolina – Roháčský vodopád – Roháčska dolina – Zverovka

Fotky